Vol. 2, No. 3-4 (Jul-Dec, 2012)

Table of Contents

TOC
 
PDF
Editorial
 
PDF

Invited articles

Emmanuel Racine, Dominic Grenier
PDF
Farhan H. Mirani, Anthony Busson, Cedric Adjih
PDF
Wen-Xun Zhang
PDF

Regular articles

Tin T. Nguyen, Khoi-Nguyen Le-Huu, Thang H. Bui, Anh-Vu Dinh-Duc
PDF
Hoang Xuan Huan, Nguyen Linh-Trung, Do Duc Dong, Huu-Tue Huynh
PDF
Tien Duc Nguyen, Quang Duc Le, Xuan Nam Tran, Tadashi Fujino
PDF
Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan
PDF
Hien T. T. Pham, Ngoc T. Dang
PDF